Ester 1:10

Ester 1:10 NB

Den sjuende dagen, da kongen var blitt vel til mote av vinen, talte han til de sju hoffmennene som gjorde tjeneste hos kong Ahasverus. Det var Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar og Karkas.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del