Forkynneren 9:6

Forkynneren 9:6 NB

Det er for lenge siden forbi med både deres kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet, i all evighet har de ikke mer noen del i alt det som hender under solen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:6