Forkynneren 9:13

Forkynneren 9:13 NB

Denne visdom så jeg også under solen, og den syntes stor for meg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:13