Forkynneren 7:7

Forkynneren 7:7 NB

Utpressing gjør den vise til dåre, og bestikkelse ødelegger hjertet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del