Forkynneren 7:22

Forkynneren 7:22 NB

For du vet jo med deg selv at også du mang en gang har forbannet andre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del