Forkynneren 7:19

Forkynneren 7:19 NB

Visdommen er et sterkere vern for den vise enn ti mektige menn i en by.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del