Forkynneren 6:5

Forkynneren 6:5 NB

Det har verken sett eller kjent solen. Det har mer ro enn han.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del