Forkynneren 6:4

Forkynneren 6:4 NB

For det kommer med tomhet og går bort i mørke, og med mørket blir dets navn skjult.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del