Forkynneren 6:3

Forkynneren 6:3 NB

Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre stilt enn han.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del