Forkynneren 6:11

Forkynneren 6:11 NB

Det er mange ord som bare øker tomheten - hva gagn har mennesket av det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del