Forkynneren 3:11

Forkynneren 3:11 NB

Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Forkynneren 3:11

Del