5 Mosebok 9:22

5 Mosebok 9:22 NB

Også i Tabera og i Massa og i Kibrot-Hatta’ava vakte dere Herrens vrede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del