5 Mosebok 8:5

5 Mosebok 8:5 NB

Så forstå da i ditt hjerte at likesom en mann opptukter sin sønn, slik opptuktet Herren din Gud deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del