5 Mosebok 8:19

5 Mosebok 8:19 NB

Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal omkomme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del