5 Mosebok 8:13

5 Mosebok 8:13 NB

og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes
NB: Norsk Bibel 88/07
Del