5 Mosebok 8:12

5 Mosebok 8:12 NB

Når du kan ete og blir mett og bygger gode hus og bor i dem
NB: Norsk Bibel 88/07
Del