5 Mosebok 8:11

5 Mosebok 8:11 NB

da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger deg i dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del