5 Mosebok 33:5

5 Mosebok 33:5 NB

Og han* ble konge i Jesurun, da folkets høvdinger samlet seg, Israels stammer alle sammen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del