5 Mosebok 33:26

5 Mosebok 33:26 NB

Det er ingen som Gud, Jesurun! Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del