5 Mosebok 33:25

5 Mosebok 33:25 NB

Din lås skal være av jern og kobber. Som dine dager er, skal din styrke være!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del