5 Mosebok 33:22

5 Mosebok 33:22 NB

Om Dan sa han: Dan er en løveunge som springer fram fra Basan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del