5 Mosebok 33:17

5 Mosebok 33:17 NB

Herlig er den førstefødte av hans okser*, og hans horn er som villoksens horn. Med dem stanger han alle folkene like til jordens ender. Det er Efra’ims ti tusener, det er Manasses tusener.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del