5 Mosebok 30:4

5 Mosebok 30:4 NB

Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del