5 Mosebok 30:2

5 Mosebok 30:2 NB

og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del