5 Mosebok 30:12

5 Mosebok 30:12 NB

Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del