5 Mosebok 30:1

5 Mosebok 30:1 NB

Når alle disse tingene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til
NB: Norsk Bibel 88/07
Del