5 Mosebok 27:4

5 Mosebok 27:4 NB

Så snart dere er kommet over Jordan, skal dere reise opp på Ebal-fjellet disse steinene som jeg i dag gir dere befaling om. Og du skal stryke dem med kalk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del