5 Mosebok 27:26

5 Mosebok 27:26 NB

Forbannet være den som ikke holder ordene i denne loven og ikke gjør etter dem! Og alt folket skal si: Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del