5 Mosebok 27:21

5 Mosebok 27:21 NB

Forbannet være den som har kjønnsomgang med noe dyr! Og alt folket skal si: Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del