5 Mosebok 27:20

5 Mosebok 27:20 NB

Forbannet være den som ligger med sin fars hustru, for han har vanæret sin fars leie! Og alt folket skal si: Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del