5 Mosebok 27:19

5 Mosebok 27:19 NB

Forbannet være den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og en enke! Og alt folket skal si: Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del