5 Mosebok 27:16

5 Mosebok 27:16 NB

Forbannet være den som forakter sin far eller sin mor! Og alt folket skal si: Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del