5 Mosebok 27:12

5 Mosebok 27:12 NB

Når dere er kommet over Jordan, skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del