5 Mosebok 25:6

5 Mosebok 25:6 NB

Den første sønnen hun får, skal kalles sønn av den avdøde bror, for at den avdødes navn ikke skal utslettes av Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del