5 Mosebok 25:4

5 Mosebok 25:4 NB

Du skal ikke binde munnen til på en okse som tresker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del