5 Mosebok 25:3

5 Mosebok 25:3 NB

Førti slag kan han la dem gi ham, men ikke flere. Din bror skal ikke bli æreløs i dine øyne ved å få enda mange flere slag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del