5 Mosebok 25:18

5 Mosebok 25:18 NB

hvordan han kom mot deg på veien mens du var trett og sliten, og slo alle de utmattede i baktroppen som var blitt liggende etter. Han fryktet ikke Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del