5 Mosebok 25:14

5 Mosebok 25:14 NB

Du skal ikke ha to slags efa i huset ditt, en stor og en liten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del