5 Mosebok 20:8

5 Mosebok 20:8 NB

Og tilsynsmennene skal fortsette å tale til folket og si: Er her noen mann som er redd og motløs? Han kan gå og vende tilbake til sitt hus, for at ikke hans brødres hjerte skal bli like mismodig som hans.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del