5 Mosebok 20:5

5 Mosebok 20:5 NB

Og tilsynsmennene skal tale til folket og si: Er her noen mann som har bygd et nytt hus og ikke innviet det? Han kan vende tilbake til sitt hus, for at han ikke skal dø i striden og en annen innvie det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del