5 Mosebok 20:19

5 Mosebok 20:19 NB

Når du holder en by beileiret i lang tid og kjemper mot den for å innta den, så skal du ikke ødelegge dens trær ved å skadehogge dem med øksen. Du kan ete av dem, men du skal ikke hogge dem ned. Trærne på marken er da ikke mennesker, så du skulle angripe dem også?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del