5 Mosebok 20:17

5 Mosebok 20:17 NB

Du skal slå dem med bann, både hetittene og amorittene og kana’aneerne og ferisittene, hevittene og jebusittene, slik som Herren din Gud har befalt deg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del