5 Mosebok 20:14

5 Mosebok 20:14 NB

Men kvinnene og barna og feet og alt som er i byen, alt hærfanget der, kan du ta som ditt bytte. Du kan gjøre bruk av alt det byttet som Herren din Gud har latt deg ta fra dine fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del