5 Mosebok 20:12

5 Mosebok 20:12 NB

Men dersom den ikke vil ha fred med deg, men fører krig mot deg, da skal du beleire den.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del