5 Mosebok 19:9

5 Mosebok 19:9 NB

såfremt du akter vel på å holde alle disse bud som jeg gir deg i dag, så du elsker Herren din Gud og vandrer på hans veier alle dager - da skal du legge enda tre byer til disse tre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del