5 Mosebok 19:7

5 Mosebok 19:7 NB

Derfor byr jeg deg og sier: Du skal skille ut tre byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del