5 Mosebok 19:18

5 Mosebok 19:18 NB

Og dommerne skal granske saken nøye. Er da vitnet et falskt vitne, har han vitnet falskt mot sin bror
NB: Norsk Bibel 88/07
Del