5 Mosebok 19:17

5 Mosebok 19:17 NB

da skal begge de mennene som står i strid mot hverandre, tre fram for Herrens åsyn og for de prestene og dommerne som har tjeneste på den tiden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del