5 Mosebok 18:13

5 Mosebok 18:13 NB

Ustraffelig skal du være for Herren din Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del