5 Mosebok 16:8

5 Mosebok 16:8 NB

Seks dager skal du ete usyret brød. Men den sjuende dagen skal det være festsammenkomst for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del